LOGO
EN DE HR IT
  • header

UVJETI

Po Zakonu o pružanju usluga u turizmu, NN 130/17 koji je na snazi od 01.01.2018. Adistra obrt za usluge i turistička agencija objavljuje slijedeće :

 

Tvrtka ADISTRA obrt za usluge

Sjedište: Carera 69, 52210 Rovinj, Croatia

OIB: 71642773405

IBAN: HR4023400091160310890

Ime i prezime voditelja poslova: Darko Ferenčević

Svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja koja ima: Voditelj poslovanja

Vlasnik: Darko Ferenčević

 

Adresa e-pošte, broj telefona, te radno vrijeme za rad s korisnicima u kojem je moguće uspostaviti izravan kontakt sa zaposlenicima.

Email : istriankayakadventures@gmail.com Telefon : 00385 (0) 95 8383 797

Radno vrijeme : Lipanj – Rujan 09:00h-21:00h,ostali period po potrebi

Opći uvjeti poslovanja:

1. Ponuda: Adistra obrt za usluge i turistička agencija, sa sjedištem u Rovinju, Carera 69(u daljnjem tekstu agencija), bavi se posredovanjem u prodaji izleta za druge agencije kao i prodaju svojih izleta, informiranje gostiju te posrednik u najmu automobila, skutera, bicikli, brodova

2. Rezervacija i plaćanje: Upiti za rezervaciju usluga se primaju elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima. Na taj način sve navedeno postaje pravna obaveza za gosta iza agenciju. Plaćanje se obavlja u gotovini ili kartično u agenciji ili preko računa. Dodatno , uz ove Opće Uvjete, Agencija zadržava pravo uključenja posebnih uvjeta po svakoj posebnoj usluzi.

3. Cijena usluge: Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je navedeno u rezervaciji. Cijene usluga su dogovorene direktno između Agencije i gosta. U slučaju promjene cijena izleta nakon izvršene rezervacije, a prije uplaćene akontacije, agencija se obvezuje odmah obavijestiti gosta o tome te mu poslati novi obračun. Gostima koji su uplatili akontaciju agencija jamči da će im preostali dio biti obračunat po osnovi prijašnje kalkulacije po kojoj je gost i rezervirao uslugu.

4. Opis usluga: Ponuđene usluge opisane su prema dobroj praksi na internetskoj stranici agencije te u samoj agenciji. Svaki gostima potpuni uvid o usluzi.

5. Pravo agencije na promjene i otkaz: Agencija ima pravo promijeniti ili otkazati rezerviranu uslugu ako prije ili za vrijeme izleta nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti. Agencija tada gostu nudi zamjensku uslugu, ali sve isključivo uz odobrenje i suglasnost gosta. Ponuđena usluga treba biti iste ili više kategorije po cijeni usluge po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.

6. Pravo gosta na promjene i otkaz: Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovu zahtjevu, treba to učiniti pismenim putem. U slučaju fiksno potvrđene rezervacije usluge, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova:

• Za otkaz rezervacije do 60 dana prije početka korištenja usluge klijentu će se vratiti 50% iznosa uplaćenog predujma umanjen za iznos manipulativnih troškova.• Za otkaz rezervacije od 59 do 1 dana prije početka korištenja usluge klijentu se neće vratiti uplaćeni predujam. Ukoliko gost na rezerviranu uslugu ne dođe na vrijeme, a nije unaprijed javio agenciji ili pružatelju usluge, usuglase smatra otkazanom pa se troškovi obračunavaju prema gore navedenom.

 

7. Obveze agencije i vlasnika: Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga, a također i o izboru vlasnika te o pravima i interesima gosta sukladno običajima u turizmu. Vlasnik je dužan osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

 

8. Obveze gosta: Gost je obvezan:-posjedovati ispravne putne isprave, te dozvole za upravljanje plovilom, vozilom-poštivati sve propise Republike Hrvatske

 

9. Rješavanje prigovora: Gost ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene usluge koje je platio. Pri zahtjevu gost mora priložiti pismeni prigovor. Postupak u vezi s prigovorom:-Ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem usluge, treba odmah po dolasku izvijestiti agenciju, odnosno reklamacije odmah iznijeti vlasniku. Gost je obvezan surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bise uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća, agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara usluzi uplaćenoj vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjensku uslugu ponuditi uslugu manje vrijednosti - Najkasnije u roku od 24 sata poslije povratka s izleta gost mora agenciji predati pisani prigovor (uz od vlasnika potpisano izvješće o situaciji i eventualne račune o prouzrokovanim troškovima). Agencija se obvezuje riješiti prigovor u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacije u medije dok agencija ne donese odluku. Ovime se isključuje pravo gosta na naknadu neizravne štete. Nije li gost na mjestu događaja reklamira o neadekvatne usluge odnosno ako je podnio pisani prigovor nakon isteka 24 sata poslije povratka s puta, agencija takav prigovor neće uvažiti.

10. Nadležnost suda: Nije li gost zadovoljan kako je agencija riješila njegov prigovor, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju bit će nadležan Općinski sud u Pazinu.

Find us on
FB
info@adistra.hr
00385 (0)95 838 3797
©Adistra 2013.